Plzeňská sportovní unie se Vám představuje

Plzeňská sportovní unie byla založena v květnu roku 1994 jako občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Stala se tak servisní organizací pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v organizačním začlenění Českého svazu tělesné výchovy - ČSTV. Od 27.4.2013 ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS).

PSU má licenci ČUS jako regionální sdružení pro Plzeň a obce v územně správním začlenění do okresu Plzeň - město.  

Plzeňská sportovní unie ve spolupráci se Servisním centem sportu ČUS Plzeň - město (pobočný spolek ČUS) zajišťuje pro své sdružené subjekty kompletní sportovní servis, koordinuje činnost jednotlivých sportovních svazových aktivit, metodicky pomáhá tělovýchovným jednotám a sportovním klubům v oblasti ekonomické, legislativní a organizační a především prosazuje zájmy a potřeby svých sdružených subjektů. Zajišťuje kompletní informační servis v oblasti sportovních činností pro širokou veřejnost. Poskytuje podporu a poradenství při administraci neinvestičních dotací - zejména programů vyhlášených Národní sportovní agenturou.

Činnost Servisního centra sportu ČUS Plzeň

Plzeňská sportovní unie v současné době eviduje již více než 36.000 členů, kteří provozují na 60 různých druhů sportu. Každý ze 184 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, registrovaných v PSU je samostatným právním subjektem, tedy občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jejich činnost je organizována a řízena podle vlastních stanov. Z celkového počtu evidovaných členů v PSU je registrováno bezmála 13.000 dětí a mládeže (do 18 let). Tedy více než polovina všech členů jsou děti a mládež v problematickém věku. PSU a SCS, společně s jednotlivými kluby, se snaží nejen pro tyto členy, ale i pro širokou veřejnost, zajistit co nejlepší podmínky ke sportovní činnosti.

Plzeňská sportovní unie je největší organizací svého druhu v Plzeňském kraji a to nejen co do počtu členů, ale i podle počtu, velikosti a významu sportovních zařízení. 

V oblasti médií spolupracujeme s Plzeňským deníkem a Mladou frontou Dnes. Kooperujeme se svazem stolního tenisu, s basketbalovým, volejbalovým, házenkářským svazem a badmintonovým svazem. Pomáháme organizovat krajské soutěže a poháry. Pořádáme školení trenérů a rozhodčích. Dále u vrcholového sportu, tj. házená, futsal, basketbal, působíme v roli konzultantů.

Zpracování analýzy dotačních programů a výzev.Stanovy PSU

Máte na nás otázku?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...